algemene voorwaarden Kalandor ResortBoekingen

Kalandor neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar. De hoofdhuurder dient dus 18 jaar of ouder te zijn. Kalandor behoudt zich het recht voor om te allen tijde – zonder opgaaf van redenen – een boeking te weigeren.
Telefonisch of per mail kan een optie op een accommodatie (lees: huisje of blokhut) worden genomen. Zodra de (aan)betaling op onze rekening is bijgeschreven wordt de optie omgezet in een definitieve boeking. Een optie verloopt na 8 dagen. Bij reservering ontvangt u binnen 5 dagen een digitale reserveringsbevestiging. De bevestiging, tevens factuur, dient u direct na ontvangst op onjuistheden te controleren. Eventuele of beweerde onjuistheden dienen altijd digitaal kenbaar gemaakt te worden, uiterlijk 10 dagen na versturing van de bevestiging. Bent u 10 dagen na betaling niet in het bezit van een bevestiging, tevens factuur, dan dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Kalandor. Bij aankomst dient u de reserveringsbevestiging voor te kunnen leggen.
Aankomst en vertrek kan op elke gewenste dag. Voor de accommodaties hanteren wij een minimumverblijf van 3 nachten.


Betalingen

Bij boekingsbedragen boven de €150,00 dient u een aanbetaling van 40% te doen met een minimum van €100,00. Een reservering is pas definitief als de aanbetaling op onze bankrekening is bijgeschreven. Vervolgens dienen wij het resterende gedeelte uiterlijk vier weken voor aankomst ontvangen te hebben. Boekingsbedragen tot €150,00 dient u onmiddellijk in het geheel te voldoen. Ook bij boekingen binnen vier weken voor de aankomstdatum, dient het volledige bedrag ineens voldaan te worden.
Bij niet tijdig of onvoldoende betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u in verzuim en is Kalandor gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. In dit geval bent u een ontbindingsvergoeding verschuldigd van 40% van de totale kosten. Reeds betaalde gelden zullen worden verrekend met de te betalen ontbindingsvergoeding.
Betalingen dienen te worden voldaan op bankrekeningnummer 1867.25.558 (IBAN: NL96RABO0186725558 en BIC/SWIFT: RABONL2U), op naam van H.W.M. van Aart te Bavel (Nederland), onder vermelding van het reserveringsnummer en de naam waaronder u gereserveerd heeft.


Annulering

Bij annulering meer dan 8 weken voor aanvang van het verblijf, is 10% van de huursom (administratiekosten) verschuldigd met een minimum van €15,00.
Bij annulering meer dan 4 weken voor aanvang van het verblijf, is 40% van de huursom verschuldigd.
Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van het verblijf, is de volledige huursom verschuldigd.
Bij voortijdige beëindiging van het verblijf, is de volledige huursom verschuldigd.
Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten.


Aansprakelijkheid

Kalandor neemt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf bij Kalandor. De huurder en degene die hem of haar vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor Kalandor en/of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen in het resort bevinden alsmede van alle schade die veroorzaakt is door enig dier en/of zaak die zij onder zich hebben.
Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten van de accommodatie kunnen aanvullende (schoonmaak) kosten worden doorberekend. Herstelopdrachten aan derden door de huurder, van schade aan de accommodatie, zijn niet toegestaan en worden niet vergoed door de verhuurder.
De verhuurder heeft te allen tijde het recht op controle van het juiste gebruik aan de accommodaties en is te allen tijde bevoegd om maatregelen te nemen ter voorkoming van misbruik van het gehuurde. Misbruik van het gehuurde heeft tot gevolg dat de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden wordt en dat er geen restitutie van het betaalde zal geschieden.


Inchecken en uitchecken

Op de dag van aankomst kunt u vanaf 14:30 uur in uw gastenverblijf terecht. Dit in verband met de schoonmaak en het onderhoud. Uiteraard kunt u het gastenverblijf eerder betrekken indien de situatie dit toelaat!
Gastenverblijven dienen op de dag van vertrek voor 11:30 uur verlaten en veegschoon te zijn. Indien gewenst kunnen vervolgens, in overleg en op eigen risico, bagage en dergelijke in onze opslagruimte ondergebracht worden.
Kalandor verzorgt na uw vertrek de eindschoonmaak. U bent zelf verantwoordelijk voor de dagelijkse schoonmaak. U dient uw accommodatie in ordelijke staat achter te laten, zonder achterlating van bezittingen en vrij van afval.


Roken

Het is niet toegestaan om in onze gastenverblijven, het restaurant en de lounge te roken. Voel u echter vrij dit te doen elders op het terrein. In het kader van brandgevaar zorgen wij ervoor dat bij al onze zitjes een asbak staat.


Huisdieren

Op ons terrein en in onze gastenverblijven zijn huisdieren van harte welkom. Hun verblijf is kosteloos. Wij verwachten wel dat uw huisdier zich aangepast gedraagt en geen overlast of schade veroorzaakt. Huisdieren zijn niet toegestaan in het restaurant, de lounge en de kinderboerderij. Uw huisdier dient vrij te zijn van enig ongedierte. Buiten uw accommodatie is het verplicht uw hond aangelijnd te houden. Bij iedere vorm van schade of letsel is de eigenaar van het huisdier volledig aansprakelijk voor herstel of vergoeding. U bent verplicht om bij reservering de komst van uw huisdieren (maximaal 2 per accommodatie) aan te kondigen.


Linnengoed

Bij aankomst zijn de bedden gedekt en ontvangt u 2 badhanddoeken per persoon, 2 theedoeken en 2 keukendoeken per accommodatie. Tegen een vastgestelde vergoeding kunt u vuil bedden-, bad- en keukenlinnen omruilen voor schoon linnen.
versie: februari 2008

Klik hier om deze algemene voorwaarden als pdf te downloaden.
© 2015 Kalandor Resort
alle rechten voorbehouden