vanaf 18,50*        Kalandor Resort is zowel een sfeer­volle Bed & Breakfast als een com­pleet vakan­tie­park. Wij bieden u een goed bed met een lekker ontbijt, maar u kunt hier ook terecht voor een com­plete vakantie. Het resort heeft drie soor­ten ac­com­mo­daties:
2 vakan­tie­huis­jes, 2 blok­hutten en 1 ruime villa, die in to­taal aan 16 per­so­nen plaats bie­den. Al vanaf 18,50 per per­soon per nacht, kunt u hier over­nach­ten: deze prijs is in­clu­sief ont­bijt! En voor 12 euro per per­soon kunt u op de meeste avon­den in de week aan­schui­ven voor een Hon­gaar­se maal­tijd of bar­be­cue...Alle info over de accom­mo­da­ties van Ka­lan­dor Re­sort leest u hier.
In de di­rec­te om­ge­ving van Ka­lan­dor Resort kunt u ki­lo­me­ters­lan­ge bos­wan­de­lin­gen of fiets­toch­ten ma­ken. U komt leu­ke plaats­jes te­gen als H­vz en Kesz­the­ly, met ge­zel­li­ge ter­ras­jes, res­taurant­jes, win­kel­straat­jes en mark­ten. Bin­nen een straal van vijf ki­lo­me­ter vindt u een groot zwem- en vis­meer, een ma­ne­ge en een mo­dern bui­ten- en bin­nen­zwem­bad met glij­ba­nen, bron­ba­den en sau­nas. U kunt zelfs een be­zoek bren­gen aan een Boed­dhis­ti­sche tem­pel. En op slechts twin­tig mi­nu­ten rij­den ligt het over­be­ken­de Ba­la­ton­meer...Meer over de di­rec­te om­ge­ving van Ka­lan­dor Re­sort leest u hier.
Paprika, por­se­lein en p­lin­ka. Gou­lash, sala­mi en uni­cum. Din­gen die u niet mag mis­sen als u met va­kan­tie naar Hon­ga­rije gaat. Hon­ga­rije heeft voor elk wat wils: naast een rij­ke his­to­rie heeft dit land niet al­leen uit­ge­strek­te vlak­tes, azuur­blau­we me­ren en glooi­en­de heu­vels, maar ook een brui­sen­de hoofd­stad (Boe­da­pest). Laat u ver­ras­sen door de Hon­gaar­se boe­ren­keuken in een kli­maat met war­me, dro­ge zo­mers.
Kortom: Hongarije zal uw ver­wach­tingen over­treffen. Echt een land om zelf te ont­dekken...Wat u niet mag mis­sen en wat u moet we­ten over Hon­ga­rije leest u hier.2015 Kalandor Resort
alle rechten voorbehouden

bijgewerkt op 23 april 2015